What we do

Sekizderece olarak sade ve anlaşılır marka kimliği (logo, kartvizit vs.) ambalajlama çözümleri, baskı ürünleri ve efektif arayüzler  tasarlıyoruz. Fotoğraf çekimleri ve video prodüksiyon ile tasarım fikirlerimize güç katıyoruz. Ayrıca markalara ve kişilere sosyal medya danışmalığı veriyoruz.

Ve bazen insanların sosyal farkındalıklarını artırmak için ilgi uyandırıcı fikirler tasarlıyoruz.


We create clean and understandable brand identities, packaging solutions, printible goods and effective User Interfaces. We usuallay touch photography and video production to make more powerfull our design ideas. Also we give social media consultancy.

And sometimes we create and design attractive ideas to raise social awareness of people.